# مشاهیر_کُرد

اُمراو نامداران کُرد.ب

باقی خان چرداوری  باز ابو الشجاع حسین مروانی بابا علی خان گنجوی  بابا سلیمان بابان  سلطان بایزید بیگ جاندار  بالول بیگ اردلان  امیر بایندر بیگ چرموک بایسنقر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

اُمراو نامداران کُرد.ر.ز

رستم بیگ پرتک  رُبات پاشا بادینانی حاج رستم بیگ چمشکزک  ربیعه خاتون ایوبی امیر رستم دنبلی شاه رستم خورشیدی رسول پاشای سوران  شاه رستم دوم خورشیدی رضا قلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید