# مشاهیر_کرد

اُمراو نامداران کُرد.ک.گ.ل

دکتر کامران بیگ بدر خانی  امیر کاک محمد عزیزان  ملک کامل ایوبی کامروا دیلمی جستانی کریم خان اردلان  کدای سلطان  کلبعلی خان اردلان  کریم خان زند  کیخسرو بیگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

اُمراو نامداران کُرد.و.ه.ی

ولی بیگ عتاق زرقی  امیر ولاه بیگ چرموک ابو منصور وهسودان روادی وهسودان جستان ابو الهیجا وهسودان هذبانی وهسودان سالاری امیر هلال برزیکانی اتابک هزار اسب فضلویه  هه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید