اُمراو نامداران کُرد.د.ذ

درویش بیگ اول کلهر

ملک ناصر صلاح الدین داود ایوبیدانلود

درویش بیگ دوم کلهر

امیر داود خیزان 

ملکه دولت خاتون خورشیدی

درویش محمود کله چیری 

دولتیار خان سیا منصور 

امیر دولتشاه اکیل

امیر دیادین سلیمانی 

دیاکو

دیسم کرد

ابو سالم دیسم برزیکانی

سلطان ذوالفقار خان کلهر

ذوالفقار بیگ پازوکی 

/ 0 نظر / 36 بازدید