اُمراو نامداران کُرد.ج.چ

جستان جستانی

امیر جان پولاد بیگ کلس 

جعفر آقا شکاک

جستان سالاری

جعفر بن فهر جس«پیره که س» 

جعفر بن حمید کُردی

جعفر بیگ کلس 

امیر جعفر بیگ اکیل

جعفر خان زند 

محمد جعفر خان آصف وزیری 

جعفر قلی خان دنبلی

جعفر خان کُرد میانولی چنارانی

جعفر قلی خان ایلخانی

جعفر هذبانی

جلال بابان 

امیر جلادت بیگ بدر خانی 

جمال الدین خضر خورشیدی

امیر جلال سویدی 

امیر جمال الدین یوسف هذبانی

امیر جمال الدین سیفا 

امیر جمشید بیگ پالو

امیر جمال کلس 

جهانگیر خورشیدی

امیر جمشید دنبلی 

چراغ علی خان زنگنه 

امیر جیا شا اورامانی 

/ 0 نظر / 62 بازدید