اُمراو نامداران کُرد.ر.ز

رستم بیگ پرتک 

رُبات پاشا بادینانی

حاج رستم بیگ چمشکزک 

ربیعه خاتون ایوبیدانلود

امیر رستم دنبلی

شاه رستم خورشیدی

رسول پاشای سوران 

شاه رستم دوم خورشیدی

رضا قلی خان والی اردلان 

رضا قلی خان زعفرانلو

امیر زاهد بیگ هکاری

ملک رکن الدین کُرت 

زکریا بیگ هکاری 

ملک زاهر ایوبیدانلود

زوراب بیگ درتنگ

ست الشام زمرد خاتون ایوبیدانلود

امیر زین البیگ سلیمانی 

زهره خاتون ایوبیدانلود

زین البیگ کفرا

امیر زین الدین بادینانی

 زینل بیگ هکاری 

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید