خاندانهای نامدار کُرد

 نام  حجم فایل  دانلود مادها 1,311 KB    ساسانیان 581 KB   فرمانروایان ارومی 531 KB    روادیان 4,210 KB    آل جسستان 660 KB     ایل شکاک  1,625 KB  ایل کلهر  1,558 KB  فرمانروایان قوچان  3,186 KB  خاندان جاف  1,325 KB  بارزانیان  4,690 KB    ایل کبود وند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

اُمراو نامداران کُرد.ب

باقی خان چرداوری  باز ابو الشجاع حسین مروانی بابا علی خان گنجوی  بابا سلیمان بابان  سلطان بایزید بیگ جاندار  بالول بیگ اردلان  امیر بایندر بیگ چرموک بایسنقر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

اُمراو نامداران کُرد.ر.ز

رستم بیگ پرتک  رُبات پاشا بادینانی حاج رستم بیگ چمشکزک  ربیعه خاتون ایوبی امیر رستم دنبلی شاه رستم خورشیدی رسول پاشای سوران  شاه رستم دوم خورشیدی رضا قلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

اُمراو نامداران کُرد.س

سام خان زعفرانلو سام بیگ چمشکزک سبحان وردی خان اردلان  امیر سبحان بیگ سویدی  سر حا عمادی  ست العراق ایوبی ابو الفوراس سرخاب شازنجانی سرخاب بیگ اردلان  سعدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست